Prosimo izberite regijo  
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
ISSWorld Slovenia

Z uporabo te spletne strani sprejemate določila in pogoje, navedene v obvestilu o avtorskih pravicah in zanikanju odgovornosti.

ISS lahko občasno in brez obrazložitve spremeni spodaj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah in zanikanju odgovornosti.

 

Zanikanje odgovornosti

Spletna stran je pripravljena premišljeno, njena vsebina je točna in posodobljena, vendar ISS ne jamči in ne odgovarja za točnost, zaporednost, stalno veljavnost ali celovitost vsebine te spletne strani.

ISS lahko kadarkoli spremeni obliko in vsebino te spletne strani.

ISS lahko iz kakršnegakoli razloga začasno ustavi prikazovanje te spletne strani in si kadarkoli brez predhodnega obvestila pridržuje pravico do prekinitve dostopa do te spletne strani.

ISS ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, bodisi neposredno, posredno, slučajno ali posledično, ki bi nastala zaradi dostopa do, uporabe ali zanašanja na katerokoli vsebino na tej spletni strani.

ISS ne bo povrnil nobene škode za izgubo ali krivico, kazen ali druge neugodnosti zaradi takega dostopa do, uporabe ali zanašanja na katerokoli vsebino na tej spletni strani oziroma na straneh, s katerimi je ta spletna stran povezana.

To obvestilo o avtorskih pravicah, pogojih za uporabo in vsebina te spletne strani je izključno urejena po danski zakonodaji ne glede na neskladnost zakonskih določil. Vsak spor, ki bi nastal iz ali v zvezi s tem pravnim obvestilom, zanikanjem odgovornosti zasebne politike in ki ga ni mogoče rešiti sporazumno, zapade v izključno pristojnost danskega sodišča v Kopenhagnu, Danska.