Prosimo izberite regijo  
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Novice
CR_464x207px

ISS objavlja Poročilo o družbeni odgovornosti 2018

V poročilu je poudarjena zavezanost ISS k ustvarjanju dodane vrednosti za družbo, svoje zaposlene, investitorje in stranke, s tem ko naslavljamo ključne izzive trajnostnega razvoja.

Letošnje poročilo vključuje vpogled v to, kako se ISS spopada z izzivi trajnostnega razvoja in ponuja študije primerov o tem, kaj politike ISS pomenijo v praksi, izpostavlja sodelovanje podjetja in njegov vpliv na zainteresirane strani in širšo družbo. ISS opredeljuje ključne izzive za trajnostni razvoj na treh področjih:

  • Ljudje: Spodbujanje varnih delovnih pogojev in človekovih pravic
  • Planet: Zmanjševanje našega odtisa na okolje in podnebje
  • Dobiček: Ravnanje, skladno z visokimi poslovnimi standardi

Ta tri področja so usklajena s sedmimi od 17 ciljev trajnostnega razvoja ZN, vključno z enakostjo spolov, produktivnim zaposlovanjem in dostojnim delom za vse, ter trajnostnimi vzorci potrošnje in proizvodnje.
 

Joseph Nazareth, Head of Group HSEQ & Corporate Responsibility, pravi: 

»ISS je družbeno odgovorno podjetje, z ambicijami načrtovanja, kako lahko naredimo svet boljši kraj za naše zaposlene, stranke in njihove okoliške skupnosti. Z globalnim dosegom in vplivom tako na zaposlene v ISS, kot na zaposlene pri kupcih, imamo veliko priložnosti za ustvarjanje pozitivnih sprememb. V letu 2018 smo na številnih frontah opazili napredek in veselimo se še večjega napredka v prihodnjem letu.«

Primeri v letošnjem poročilu o družbeni odgovornosti se osredotočajo na vpliv ISS na raznolikost in vključenost prek programa zaposlovanja beguncev na Finskem, pobude za socialno mobilnost v Indiji in zaposlitvene možnosti za ekonomsko ranljive ljudi v Španiji. Poročilo vključuje tudi informacije o pristopu ISS k blaženju podnebnih sprememb, krepitvi zdravja in varnosti na delovnem mestu ter zagotavljanju etičnih poslovnih praks.

Preberite celotno poročilo na naši spletni strani.