Prosimo izberite regijo  
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
O ISS

Odnos zaposlenih

  • Zaposleni morajo spoštovati zakone
  • V podjetju pričakujemo, da se zaposleni poenotijo z vrednotami podjetja. Naše vrednote so: iskrenost, kakovost, podjetnost in odgovornost
  • Kjer zakonodaja in notranji akti ne predpisujejo pravil pričakujemo, da zaposleni delujejo skladno z etičnimi načeli in s poslovnim bontonom
  • V primeru nepojasnjenih vprašanj se zaposleni najprej posvetujejo z neposredno nadrejeno osebo ali z drugo odgovorno osebo znotraj družbe
  • Poslovne partnerje, sodelavce ali druge stranke spoštujemo, z njimi sodelujemo odkrito in pošteno
  • Diskriminacija in nadlegovanje na delovnem mestu sta nedopustni
  • Od zaposlenih zahtevamo opravljanje dela brez vpliva alkohola ali drog