Prosimo izberite regijo  
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Zaposleni

Odnosi med zaposlenimi

Uveljavljanje z dialogom

Odnosi med zaposlenimi v svojem najširšem pomenu govorijo o odnosu med ISS in našimi zaposlenimi, tako individualno kot kolektivno.

Center pozornosti tega odnosa je jasno na delovnem mestu, vendar je potrebno upoštevati tudi zunanje dejavnike, kot so sindikati, vladna zakonodaja ipd.

Tako posameznik kakor tudi ISS imata lahko korist od pristopa, ki poudarja medsebojnost interesov v odnosih med zaposlenimi in uporabo politik in praks, ki spodbujajo predanost zaposlenih.

Eden bistvenih izzivov v zaposlovanju v prihodnjih letih bo predstavljalo zagotavljanje delovnih mest, ki zagotavljajo kakovost dela in ohranjajo spoštovanje do osnovnih delovnih standardov.

Izjava o politiki ISS (sindikat ISS)

“Verjamemo, da je odprti dialog na enakopravni ravni med upravo in zaposlenimi predpogoj za razvijanje uspeha ISS. Svoboda pri organiziranju in podpora v dialogu sta in bosta stalna elementa ISS politike zaposlovanja.

V prihodnosti, kakor je bilo tudi v preteklosti, je ključna strategija za osebje ISS izboljševanje delovnih določil in pogojev za svoje delavce v prvih vrstah ter izboljševanje javnega mnenja in spoštovanja do delavca v storitveni industriji.


Timsko delo

Odziv ob anketi

Spoštovani!

Sem Obroner Nataša, zaposlena v vašem podjetju in čistim pošto Radlje ob Dravi.

Osebno mislim, da ta anketa ni bila potrebna, kot anonimna, saj nimam reči kaj negativnega za vas, ker sem zelo zadovoljna.

Čistila sem že preko velikih firm, ki pa niso bile tako odgovorne, kot vi. Pripomočke za delo mi dostavljate redno in na razpolago imam veliko čistilnih sredstev, ki jih prej sploh nisem poznala.

Zahvaljujem se vam tudi za redno plačilo, saj pri drugih firmah tega ni bilo.

Rada bi še samo, če dovolite, pohvalila Alenko (vodjo poslovne enote op.p.), ki je zelo pozitivna oseba, kot bi pri nas rekli, človek na pravem mestu. Vedno mi je na razpolago, z njo se da o vsem pogovoriti, vedno nas vzpodbuja in svetuje, kako najboljše čistiti.

Ponosna sem in zadovoljna, da delam v vašem podjetju.

Hvala za vse,

Nataša Obroner

ob upokojitvi

Zahvala

Vesela sem, da mi je bila dana možnost, s katero sem v našem skupnem kolektivu dosegla razumevanje in lepo sodelovanje.

Moje delo v kolektivu je zaključeno, zato se vsem in vsakemu posebej zahvaljujem in Vam želim še veliko uspehov, zdravja in zadovoljstva.

Ilonka Sigmund