Prosimo izberite regijo  
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Zaposleni

Skrb za zaposlene

Ker so naši zaposleni srce našega uspeha, smo zelo ponosni na našo skrb za naše zaposlene. Da bi to podprli, je ISS razvil razločno vizijo svojih ljudi: EncentiviseTM, , beseda sestavljena iz angleških besed

 

envision (predstavljati si),

educate (izobraževati),

empower (omogočati) in

incentivise (stimulirati)


združuje motivacijo, izobraževanje in nagrajevanje zaposlenih v ISS.

Predstavljati si

Pogoj za uspeh je, da si vsi zaposleni v ISS delijo isto predstavo o prihodnosti ISS in je tako zagotovljeno, da imajo vsi iste cilje. Splošno razumevanje se v ISS spodbuja z jasnimi skupnimi vrednotami, skupno vizijo, določenimi operativnimi strategijami in učinkovito komunikacijo.

Izobraževati

Usposabljanje je sestavni del dnevnih operacij in je bistveno za rast in uspeh ISS. Zaposlene se usposablja tako na lokalni ravni v vsaki državi in centralno na Univerzi ISS. Usposabljanje na Univerzi ISS  je namenjeno razvijanju naše skupne kulture, spodbujanju razvoja znanja, povečevanju izmenjave znanj itd.

Na lokalni ravni zato izvajamo

Osnovno usposabljanje:

Splošni del ->  s ciljem seznanitve novo zaposlenega z delovanjem družbe

Strokovni del ->  s ciljem seznanitve z delovnim mestom in uvajanje v delo.

Sprotno usposabljanje:

Produktivnost -> s ciljem dviga storilnosti in s tem profitabilnost in osredotočenje na dejavnosti, ki so nujne za uspeh.

Odnosi -> s ciljem izboljševanja internih in eksternih odnosov.

Kakovost -> s ciljem doseganja in preseganja zahtev in pričakovanj zunanjih in notranjih  naročnikov.

Omogočati

Skupno razumevanje ciljev, neprekinjeno usposabljanje in aktualne informacije o poslovnih uspehih nam pomagajo pri določanju odgovornosti, podeljevanju pooblastil in dolžnosti. ISS je decentralizirana organizacija, ki vzpodbuja vsakega posameznega zaposlenega k dejanjem in prevzemanju odgovornosti.

Spodbujati

Predani in odločni zaposleni oblikujejo učinkovitost skupine ISS. ISS nagrajuje zaposlene, ki pokažejo podjetnost, energijo in sposobnost dosegati rezultate.